Avize si autorizatii Apele Romane

Etape necesare pentru alimentarea cu apa din sursa proprie a persoanelor juridice

Pe baza memoriului tehnic din care sa reiasa debitul de apa necesar desfasurarii activitatii dvs, vor trebui urmate cateva etape:

1. Elaborare STUDIU HIDROGEOLOGIC din care reiese solutia tehnica pentru alimentarea cu apa, respectiv adancimea forajului, diametru etc.

2. Documentatie tehnica pentru obtinerea AVIZULUI (NOTIFICARII) pentru inceperea executiei forajului. Avizele sunt emise de Administratia Nationala APELE ROMANE.

Dosarul va contine:

 • schema flux a apei (consum si evacuare)
 • modul de evacuare
 • plan de retele apa-canal
 • sistemele de pompare scopul folosirii apei (conform breviarului de calcul)

3. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE in care sunt descrise toate operatiunile necesare in executia forajului, cantitati etc. – folositoare pentru licitatie.

4. EXECUTIE FORAJ. Forajul va trebui echipat cu pompa submersibila, tablou automatizare, apometru, etc. Se va emite obligatoriu Cartea tehnica (Raport final) cu recomandari de intretinere si exploatare.

5. La trecerea in exploatare a intregului sistem se va obtine AUTORIZATIE DE EXPLOATARE.

Dosarul va contine:

 • acte de proprietate sau de inchiriere
 • contract de deversare ape uzate sau contract de vidanjare, descriere sistem
 • memoriu tehnic debit apa necesar
 • raport final al forajului executat etc.
 • fisa forajului cu coordonate stereo70
 • descrierea sistemului de alimentare cu apa
 • regulament de exploatare si functionare
 • plan de combatere si prevenire a poluarii accidentale
 • calculul zonei de protectie sanitara

Timpul necesar

 • Studiu hidrogeologic si proiect = 2 saptamani
 • Notificare incepere executie foraj = o saptamana
 • Foraj = 2-20 zile, in functie de adancime
 • Aviz de exploatare = 2 saptamani dupa depunerea dosarului cu toate actele.
 • Documentatia poate fi intocmita in 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului si punerii la dispozitie a documentelor necesare.

DOCUMENTATIILE POT FI INTOCMITE NUMAI DE CATRE FIRMELE ATESTATE DE

MINISTERUL MEDIULUI.

ATENTIE! Conform Legii Apelor nr. 107/2006, modificata prin Legea 310/2004, alineatul 1, executia forajelor fara aviz se considera infractiune penala si se pedepeste cu 1-3 ani inchisoare sau 30000-50000 lei (RON) amenda penala. Conform alineatului 2, exploatarea fara autorizatie se sanctioneaza cu aceeasi pedeapsa.

Pretul apei

1000 metri cubi = 27 lei