Studiu geotehnic

previous arrow
next arrow
Slider

1. Ce este Studiu Geotehnic?

Studiu Geotehnic (SG) este o documentatie tehnica obligatorie pentru proiectarea oricarei constructii la faza SF – Studiu de fezabilitate si PT – Proiect Tehnic, inclusiv DTAC – Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Constructiilor.

2. De ce facem Studiu Geotehnic?

Pentru a identifica terenurile cu probleme ce pot produce in timp degradari ale cladirilor din cauza neadaptarii solutiilor de fundare la conditiile de teren. Scopul acestui studiu geotehnic il reprezinta atingerea unui nivel de siguranta necesar pentru rezistanta, stabilitatea si conditiile normale de exploatare a constructiei, in raport cu terenul de fundare.

Investigarea terenului de fundare se face prin foraje din care se recolteaza esantioane ce sunt analizate in laborator geotehnic. In cazul cresterii complexitatii viitoarei constructii, studiu geotehnic va cuprinde analizele de laborator mult mai complexe, efectuate pe probelele recoltate iar investigatiile de teren sunt suplimentate cu penetrari statice sau dinamice, incercari cu dilatometru Marchetti, incercari cu placa si sondaje seismice tip down-hole sau cross-hole, la adancimi de peste 30m.

Adancimea de investigare si numarul forajelor ce alcatuiesc studiu geotehnic depinde de riscul geotehnic. Acesta este influentat de parametrii terenului, de apa subterana, de constructia propriuzisa, de vecinatatile acesteia si de incadrarea in zona seismica.

Cele mai dificile pamanturi intalnite in timpul forajului pentru intocmirea unui studiu geotehnic sunt:

 • pamanturile nisipoase in stare afanata
 • pamanturi nisipoase saturate, cu posibilitate de lichefiere in caz de cutremur
 • pamanturi fine cu consistenta scazuta – plastic moale
 • pamanturi argiloase cu umflari si contractii mari
 • pamanturi cu continut ridicat de materii organice, peste 6%
 • terenuri in panta, cu potential de alunecare
 • umpluturi din pamant executate necontrolat, cu o vechime sub 10 ani
 • umpluturi din resturi menajere, indiferent de vechime
 • pamanturi loessoide sensibile la umezire

Riscul geotehnic datorat prezentei apei subterane este mare atunci cand nivelul apei este deasupra cotei fundatiei, caz in care sunt necesare lucrari de epuizmente. In acest caz, la intocmirea unui studiu geotehnic trebuie sa se tina cont de investigatii hidrogeologice complexe, ce iau in calcul urmatoarele:

 • sistemul sa nu produca tasari excesive sau deteriorari constructiilor invecinate
 • sa nu existe pierderi de teren din cauza curgerii apei prin peretii de sprijin sau prin baza excavatiei
 • trebuie prevazute filtre corespunzatoare pentru a se asigura ca nu se produce extragerea materialului fin in timpul pomparilor
 • apa extrasa din excavatie sa fie deversata cat mai departe de zona excavata
 • proiectul si executia sistemului de epuisment sa mentina nivelul apei si presiunea in pori la cota necesara
 • sa existe o rezerva corespunzatoare a capacitatii de pompare si instalatii de rezerva
 • sa fie prevazut un program de verificare si control al nivelului apei subterane si al continutului de suspensii
 • trebuie anticipata, in anumite cazuri, prezenta sarurilor dizolvate, a gazelor sau a bacteriilor care, pe termen lung, pot colmata forajele deci pot afecta functionalitatea sistemului de epuisment

3. Ce trebuie sa contina Studiu Geotehnic?

Un Studiu Geotehnic intocmit pentru SF, PT, inclusiv DTAC, trebuie sa contina urmatoarele:

A. Date generale:

 • Denumirea si amplasarea lucrarii
 • Investitor/Beneficiar
 • Proiectant General
 • Proiectant de specialitate pentru Studiu Geotehnic
 • Numele si adresa tuturor unitatilor care au participat la investigarea terenului de fundare, cu precizarea categoriei de lucrari in care au fost implicate
 • Date tehnice furnizate de beneficiar si/sau proiectant privitoare la sistemele constructive preconizate

B. Date privind terenul din amplasament

 • Date privind zonarea seismica
 • Date geologice generale
 • Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic
 • Date geotehnice conform cu pct C si D
 • Istoricul amplasamentului si situatia actuala
 • Conditii referitoare la vecinatatile lucrarii (constructii invecinate, trafic, retele, vegetatie, produse chimice periculoase etc)
 • Incadrarea obiectivului in “Zone de risc” (cutremur, alunecari de teren, inundatii)

C. Prezentarea informatiilor geotehnice.

Acest capitolul din Studiu Geotehnic va cuprinde:

 • Prezentarea lucrarilor de teren efectuate
 • Metodele, utilajele si aparatura folosite
 • Date calendaristice intre care s-au efectuat lucrarile de teren si de laborator
 • Metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor
 • Stratificatia pusa in evidenta
 • Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune)
 • Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane, daca este cazul
 • Eventuala existenta a unor presiuni excedentare ale apei in porii pamantului
 • Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercarile/analizele pamanturilor si apei in cazul investigatiilor prin foraje, cu prezentarea in copie a autorizatiei laboratorului si a anexei cu incercarile de laborator autorizate/acreditate.
 • Rapoarte asupra incercarilor in laborator si de teren cuprinzand buletine de incercare, diagrame, grafice si tabele privitoare la rezultatele pomparilor experimentale, ce vor fi anexate la Studiu Geotehnic la cererea beneficiarului.
 • Fise sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis, cuprinzand: descrierea straturilor identificate, rezultatele sintetice ale incercarilor de laborator geotehnic, rezultatelor penetrarilor standard – SPT (daca este cazul), nivelurile de aparitie si de stabilizare ale apei subterane
 • Releveele sondajelor deschise si eventuale relevee ale fundatiilor constructiilor invecinate
 • Buletine sau centralizatoare pentru analizele chimice
 • Planuri de situatie cu amplasarea lucrarilor de investigare, harti cu particularitatile geologico-tehnice, geotehnice, geofizice si hidrogeologice ale amplasamentului sau a unei zone mai extinse
 • Sectiuni geologice, geotehnice, geofizice, hidrogeologice, bloc-diagrame, anexate la Studiu Geotehnic.
 • Alte date rezultate din lucrarile efectuate.

D. Evaluarea informatiilor geotehnice.

Acest capitol din Studiu Geotehnic va cuprinde:

 • Incadrarea lucrarii intr-o anumita categorie geotehnica
 • Analiza si interpretarea lucrarilor de teren si de laborator
 • Sectiuni (profile) caracteristice terenului, cu delimitarea diferitelor formatiuni (straturi) pentru care se stabilesc valorile caracteristice si valorile de calcul ale principalilor parametrii geotehnici; se va preciza modul de determinare a valorilor
 • Apreciere privind stabilitatea generala si locala a terenului pe amplasament
 • Adancimea si sistemul de fundare recomandate, determinate de conditii geotehnice, hidrogeologice si seismice
 • Evaluarea presiunii conventionale de baza si a capacitatii portante (in cazul fundarii directe), precum si a capacitatii portante a pilotilor (in cazul fundarii indirecte)
 • Necesitatea imbunatatirii/consolidarii terenului.

4. Trebuie verificare Af pentru Studiu Geotehnic?

Studiu geotehnic TREBUIE verificat obligatoriu de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af “ Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si masivelor de pamant”.

Acest lucru este specificat in articolul 1.3 din “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-2014 aprobat prin Ordinul nr 1330/2014 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Singura documentatie ce nu trebuie verificata Af este Studiu Geotehnic Preliminar, intocmit la faza de Studiu de Prefezabilitate.

Ultimele noutati din categoria studiu geotehnic

Penetrometrie statica

Obiectul incercarii de penetrare cu con (CPT) este de a determina rezistenta pamantului si a rocii moi la penetrarea cu...
Read More
Penetrometrie statica