Studii hidrogeologice

studiu-hidrogeologiclac-artificialberetta-t44

Pentru lucrari de alimentare cu apa din sursa subterana de adancime, documentatia tehnica va cuprinde:

 1. Scopul lucrarilor de foraj:
  1. studii: hidrogeologice, geotehnice, prospectiuni, caracterizare hidrostructuri, extindere lucrari de captare, resurse şi rezerve de ape subterane;
  2. explorare şi/sau exploatare;
  3. de observatie: supravegherea evolutiei în timp a regimului cantitativ şi calitativ al apelor subterane.
 2. Continutul minimal al documentatiilor pentru executarea forajelor:
  1. date generale privind folosinta (beneficiar, scopul utilizarii apei: potabila, industrie alimentara şi farmaceutica etc);
  2. breviar de calcul pentru justificarea cerintei şi a necesarului de apa conform SR 1343/0-1989, 1343/1-1995, 1342/2-1991, 1343/3-1986, 1343/4-1986, 1478/1990;
  3. caracterizarea conditiilor naturale ale zonei amplasamentului – date climatice: precipitatii şi temperaturi, date geomorfologice, date hidrografice etc;
  4. plan de amplasare scara 1:25.000 şi de detaliu al obiectivului;
 3. Caracterizarea geologico-structurala (dupa datele din literatura de specialitate, completate obligatoriu cu date ale forajelor din zona):
  1. harti geologice la scara 1:50.000 sau 1:200.000.
  2. sectiuni geologice pe baza forajelor existente în zona la scara 1:5.000-1:25.000;
  3. dupa caz, bloc diagrame pentru explicitarea structurii geologice;
  4. harti structurale cu izobate şi izopahite ale formatiunilor purtatoare de apa şi ale celor acoperitoare;
  5. harti cu interpretarea datelor de electrometrie (potential electric).
 4. Caracterizarea hidrogeologica şi hidrochimica (dupa datele din literatura de specialitate completata obligatoriu cu rezultatele forajelor hidrogeologice din zona):
  1. harti cu amplasamentul lucrarilor existente: foraje, lucrari de captare (izvoare, drenuri, front de puturi) a apelor subterane, lucrari hidrotehnice şi de hidroamelioratii, lucrari edilitare, rampe de gunoi, depozite de deşeuri, industrie poluanta etc;
  2. harti cu hidroizopahite şi hidroizofreate;
  3. sectiuni hidrogeologice;
  4. tabele sintetice cu datele tehnice şi de executie, rezultatele testelor de pompare, conf. SR 1629/1-1981, 1629/2-1981, parametrii hidraulici (K, T, R, S, q);
  5. tabele cu rezultatele analizelor fizico-chimice care vor include în mod obligatoriu poluantii chimici toxici sintetici şi nesintetici;
  6. masuri prevazute pentru apararea împotriva inundatiilor inclusiv pentru perioada de executie şi de proba a forajelor;
  7. masuri de protectia resurselor de apa;
  8. concluzii, recomandari, propuneri de lucrari şi echipare a forajelor pentru exploatare.

Documentatia tehnica pentru eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor va cuprinde obligatoriu fişa de inventariere a forajelor hidrogeologice executate în cadrul folosintei de apa sau în alte scopuri, întocmita conform anexei la prezentul normativ.

Pentru forajele cu caracter de explorare/exploatare, se vor întocmi şi instructiuni specifice de exploatare.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *